KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİNAYDINLATMA METNİ

Sport Station (“BigM”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla gizliliğinize ve verilerinizin güvenliğinize önem veriyoruz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve ilgili diğer yasal düzenlemeler kapsamında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık. İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kanun’un “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile getirilen yükümlülük yerine getirilmektedir.

BigM, her şeyden önce kişisel verilerinizi büyük bir gizlilikle koruduğunu ve 6698 sayılı Kanun ile konuyla ilgili getirilen diğer tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ettiğini taahhüt eder.

Bu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi ve veri koruma mevzuatına nasıl uyum sağladığımızı anlatır. Bu, Web sitelerimiz üzerinden bize sunduğunuz tüm kişisel verileriniz yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacağı anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikası, web sitemizi ziyaret eden herkes için geçerlidir.BigM, her şeyden önce kişisel verilerinizi büyük bir gizlilikle koruduğunu ve 6698 sayılı Kanun ile konuyla ilgili getirilen diğer tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ettiğini taahhüt eder.

Bu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi ve veri koruma mevzuatına nasıl uyum sağladığımızı anlatır. Bu, Web sitelerimiz üzerinden bize sunduğunuz tüm kişisel verileriniz yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacağı anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikası, web sitemizi ziyaret eden herkes için geçerlidir.

 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
  ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLA BAĞLANTILI, SINIRLI VE ÖLÇÜLÜ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEDİĞİMİZİ TAAHHÜT EDERİZ.
  Kişisel verilerinizin elde edilmesi dahil olmak üzere imha edilene kadar üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerinizin işlenmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla BigM’a sunduğunuz kişisel verilerinizin BigM tarafından elde edilmesi ve saklanması kişisel veri işleme faaliyeti olup; 6698 sayılı Kanun kapsamındadır.

Web sitemiz kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verileriniz şu şekildedir:

· Kimlik bilgisi (ad, soy ad)

· İletişim bilgisi (telefon, e-posta, adres),

· Araç tanımlama bilgileri (araç modeli, model yılı, plaka, kayıt numarası, ruhsat bilgileri vb.),

· Araç kullanım bilgisi (pert bilgisi, şasi numarası vb.)

· Etkileşimlerle ilgili bilgiler (siz ve BigM arasında yapılan chat üzerinden toplanan veriler, müşteri hizmetlerini aramanız ile birlikte toplanan veriler, ses kayıtları, web sitesi üzerinden doldurduğunuz formlarla alınan diğer bilgiler vb.),

· Lokasyon bilgisi (yalnızca erişim izni verdiğiniz konum),

· Bayi ve servis hizmeti detayları,

· Garanti ve sigorta poliçesine ilişkin bilgiler,

· Web sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler.

Lütfen sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yetişkinlere yönelik olduğunu unutmayın; reşit olmayanlar üzerinde herhangi bir şekilde kişisel veri işlemiyoruz.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üzerindeki herhangi bir değişiklikten bizi yazılı olarak haberdar etmenizi rica ederiz.

İşbu Aydınlatma Metni çerezleri kapsamaz. Çerezlerin kullanımı için daha fazla bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için lütfen Çerez Politikamızı ziyaret edin.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL ELDE EDİYORUZ?
  Bu Aydınlatma Metni Web sitemiz üzerinden elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkindir. Web sitemizde özellikle aşağıdaki formlar aracılığıyla kişisel verilerinizi elde ediyoruz:
 • Sizi Arayalım Formu
 • Beni Haberdar Et Formu
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NEDEN İŞLİYORUZ?
  KİŞİSEL VERİLERİNİZİ YALNIZCA MEVZUATTA BELİRLENMİŞ OLAN HUKUKİ SEBEPLER KAPSAMINDA İŞLİYORUZ.
  Kişisel verileriniz, Web sitemiz üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebeplerin düzenlendiği 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir:

 • Web sitemiz üzerinden doldurduğunuz formlar kapsamında sizinle iletişim kurmak ve taleplerinizi yerine getirmek,
 • Sunduğumuz hizmetlerin bir parçası olarak sizinle iletişim kurmak,
 • Tarafımızla her türlü sorununuza ilişkin olarak iletişime geçmenizi kolaylaştırmak
 • Web sitemiz üzerinden aracınızla ilgili her türlü hizmetin sunulmasını sağlamak,
 • Web sitemiz üzerinden yaptığınız talep ve başvuruları karşılamak, size geri dönüş yapmak ve sorunlarınızı gidermek,
 • Web sitemiz üzerinden doldurduğunuz formlar neticesinde sizinle sesli veya görüntülü olarak iletişime geçmek,
 • Yetkili satıcı, bayi, servis vb. bulmanıza yardımcı olmak,
 • Aracınızı tanımlamak,
 • Fiyat teklifi sunmak,
 • Test sürüşü yapmak istediğiniz takdirde buna ilişkin randevu almanızı sağlamak,
 • Kampanya ve bildirimlerden sizi haberdar etmek,
 • İkinci el araç alma talebinizi karşılamak,
 • Web sitemizi daha iyi kullanmanıza yardımcı olmak,
 • Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek,
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili),
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak,
 • Sahtecilik ve kara para aklama dahil, suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturmak ve diğer ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek,
 • Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak,
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak,
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek,
 • Yarışmalara, ödül çekilişlerine ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek,
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak,
 • Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ?
  Kişisel verilerinizi ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmek, ihtiyaçlarınızı karşılamak veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca saklamayı taahhüt ediyoruz.

Bu süre genel zamanaşımı süresi kapsamında azami olarak on (10) yıldır. Bununla birlikte saklama süresi daha kısa olabilir. Bu süreyi (saklama süresi) belirlerken özellikle aşağıdaki hususları göz önünde bulunduruyoruz:

 • Sözleşmenizin süresi;
 • Talebinizi veya şikayetinizi işleme koymak için gereken süre;
 • Kullanıcı hesabınızın 3 yıl boyunca aktif olmadığı sürece açık olduğu süre;
 • Markalarımıza ve araçlarımıza olan ilginiz;
 • İş ilişkimizi etkin bir şekilde yönetmek için bizimle olan etkileşimlerinizin kaydını tutma ihtiyacı. Bu süre, özellikle bir araç veya onarım gibi bir hizmet satın alıp almadığınıza veya bizimle sözleşme akdetmeden sadece bizimle iletişime geçip geçmediğinize bağlı olarak değişecektir; ve
 • Yasal yükümlülüklerimiz için gerekli olan süre (bu özellikle araçlarımızın teknik verileri için geçerlidir).

Kişisel verileriniz, artık kullanmamız gerekmediğinde, sistemlerimizden ve kayıtlarımızdan silinir veya kimliğinizi belirleyemememiz için anonim hale getirilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
  Toplanan kişisel verileriniz; BigM ve BigM ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, BigM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, BigM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi BigM’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile BigM’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen usullere uygun olarak kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişilerin, bilgilerinizi en az bizim kadar büyük bir hassasiyetle koruyacaklarından emin olmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteririz.

 1. HAKLARINIZ
  Kvkk
  Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz üzerindeki yasal haklarınızı kullanmak için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda aşağıdaki yasal haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz. Başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile yukarıda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “www.sportstation.com.tr” adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Cad. No:11, 34662 Üsküdar/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.